Ochrona prawna związana z nieruchomością - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
UNIQA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy HESTIA
TWK UBEZPIECZENIA
Przedstawiciel COMPENSA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy RESO
TWK-UBEZPIECZENIA
Wiener agent
agent ubezpieczeniowy Tadeusz Kędzior
HDI-WARTA Gorzów
Tadeusz Kędzior - link4
ALLIANZ Gorzów
MTU Gorzów Wlkp.
AXA ubezpieczenia Tadeusz Kędzior
Concordia
Przejdź do treści

Ochrona prawna związana z nieruchomością

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie związanym z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.
2. Ubezpieczonym może być osoba, której przysługuje do nieruchomości
tytuł prawny w postaci:
1) prawa własności,
2) spółdzielczego prawa do lokalu/budynku,
3) użytkowania wieczystego,
4) dzierżawy lub najmu.
Wróć do spisu treści