Tadeusz Kędzior
Agent ubezpieczeniowy Gorzów

TWK-UBEZPIECZENIA Tadeusz Kędzior Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 13 (przy stacji paliwowej NEO)

Przejdź do treści

OC inżyniera budowlanego

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie inżyniera
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna inżyniera budowlanego za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających na:
1) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
2) sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

Pełnomocnictwo UNIQA TU SA
Wróć do spisu treści