Tadeusz Kędzior
Agent ubezpieczeniowy Gorzów

TWK-UBEZPIECZENIA Tadeusz Kędzior Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 13 (przy stacji paliwowej NEO)

Przejdź do treści

OC projektanta

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie projektanta

OC PROJEKTANTA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna projektanta za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających na:
1) projektowaniu obiektów budowlanych,
2) sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego,

Pełnomocnictwo UNIQA TU SA
Wróć do spisu treści