Ochrona prawna w życiu prywatnym - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
UNIQA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy HESTIA
TWK UBEZPIECZENIA
Przedstawiciel COMPENSA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy RESO
TWK-UBEZPIECZENIA
Wiener agent
agent ubezpieczeniowy Tadeusz Kędzior
HDI-WARTA Gorzów
Tadeusz Kędzior - link4
ALLIANZ Gorzów
MTU Gorzów Wlkp.
AXA ubezpieczenia Tadeusz Kędzior
Concordia
Przejdź do treści

Ochrona prawna w życiu prywatnym

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Ochrona ubezpieczeniowa w związku z czynnościami życia prywatnego.
Poza Ubezpieczonym ochroną ubezpieczeniową objęci są również
Uprawnieni, czyli:
1) małżonek,
2) osoba, z którą ubezpieczony nie znajduje się w związku małżeńskim,
ale jednocześnie prowadzi z nią wspólne gospodarstwo
domowe i pozostaje we wspólnym pożyciu,
3) dzieci Ubezpieczonego lub osób wskazanych w pkt 1) i 2)
do dnia ukończenia 26 roku życia pod warunkiem zamieszkiwania
z Ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym,
pozostawania w stanie wolnym oraz kontynuowania nauki
w ramach publicznego lub prywatnego systemu szkolnictwa.
Wróć do spisu treści