Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczenia rolne
Ubezpieczenie zwierząt
Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności to propozycja dla rolników, właścicieli ferm hodowlanych, baz kontaminacyjnych, organizatorów wystaw zwierząt, organizatorów zawodów sportowych, przewoźników zwierząt. Ochroną objęte są konie i owce w wieku od sześciu miesięcy, bydło w wieku od jednego miesiąca, trzoda chlewna od wagi 25 kg.

Ubezpieczeniem mogą tylko być objęte zwierzęta zdrowe i bez wad.

UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody, których przyczyną była choroba lub wypadek. Za szkodę uważa się również szkody powstałe w wyniku chorób oraz powikłań związanych z ciążą, porodem lub zabiegiem weterynaryjnym.

Ubój z konieczności uznawany jest wówczas, gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie:

  ● brak szans na wyleczenie zwierzęcia
  ● agresywność koni lub bydła zagrażającą życiu lub zdrowiu ludzi
  ● całkowitą utratę przydatności użytkowej konia na skutek choroby lub wypadku
  ● gdy na skutek wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia ewentualnie ratowanie wartości rzeźnej

UWAGA

Ubezpieczenie zwierząt może być rozszerzone na udokumentowane koszty bezskutecznego, a rokującego nadzieję leczenia, które zostały przez Ciebie poniesione, a zwierzę padło lub zostało dobite z konieczności, w trakcie takiego leczenia.

Wróć do spisu treści